დავით VI ნარინი

ანოტაცია:

სპილენძი. დავით VI ნარინი (1247-1293 წწ.). დმანისი

წონა: 6,48 გრ.

ზომა: 28 მმ. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: 1245 წელი

ნუმიზმატიკა