გიორგი IV ლაშა

ანოტაცია:

სპილენძი. გიორგი IV ლაშა (1210-1222 წწ.)

წონა: 95,56 გრ.

ზომა: 112/22 მმ. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: 1210 წელი

ნუმიზმატიკა