გიორგი III

ანოტაცია:

სპილენძი. გიორგი III (1156-1184 წწ.)

წონა: 5,56 გრ.

ზომა: 22/23 მმ. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: 1174 წელი

ნუმიზმატიკა