გიორგი II იმერთმეფე

ანოტაცია:

ვერცხლი. გიორგი II  (1565-1585 წწ.). იმერეთის მეფე

წონა: 0,62 გრ.

ზომა: 10 მმ. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: XVI საუკუნე

ნუმიზმატიკა