ბაქარი

ანოტაცია:

ნახევარი ბისტი. სპილენძი. ბაქარი (1717-1719 წწ.). თბილისი

წონა: 8,55 გრ.

ზომა: 24 მმ. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: 1718/19 წლები

ნუმიზმატიკა