რომის იმპერატორ ვალერიანეს აურეუსის მინაბაძი

ანოტაცია:

რომის იმპერატორ ვალერიანეს (ახ.წ. 253-260 წ.წ.) აურეუსის მინაბაძი.

წ.3,63გრ. ზ.18მ.მ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: III საუკუნე

ნუმიზმატიკა