ერისმთავარი გურგენი

ანოტაცია:

დრაქმა. ვერცხლი. ერისმთავარი გურგენი.

წ.2,7გრ. ზ.27მმ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: VI-VII საუკუნეები

ნუმიზმატიკა