ერისმთავარი სტეფანოს I

ანოტაცია:

დრაქმა. ვერცხლი. ერისმთავარი სტეფანოს I . 592წ.

წ.2,45გრ. ზ.28მმ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: VI საუკუნე

ნუმიზმატიკა