დემეტრე I

ანოტაცია:

სპილენძი. დემეტრე I (1125-1156 წწ.)

წ.6,11გრ. ზ.21-22მმ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: XII საუკუნე

ნუმიზმატიკა