თამარ და დავით

ანოტაცია:

სპილენძი. თამარ და დავით.
წ.6,11გრ. ზ.26–28მმ. ქ.მ.ფ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: 1200 წელი

ნუმიზმატიკა