ერეკლე II

ანოტაცია:

ბისტი. სპილენძი. ერეკლე II. თბილისი.
  წ.19,43გრ. ზ.28–29მმ. ქ.მ.ფ.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ნუმიზმატიკა
პერიოდი: 1795–96 წლები

ნუმიზმატიკა