ცული

ანოტაცია:

ცული 

ბრინჯაო

სამაჩაბლო. ოჟორა 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. VIII-VII საუკუნეები

არქეოლოგია