კოლხური ცული

ანოტაცია:

კოლხური ცული 

ბრინჯაო

აფხაზეთი. ყულანურხვა

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. VIII-VII საუკუნეები

არქეოლოგია