რიტუალური ნივთი (სამლოცველოს მოდელი)

ანოტაცია:

რიტუალური ნივთი (სამლოცველოს მოდელი) 

ბრინჯაო.

შიდა ქართლი. გამდლისწყაროს განძი  

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. IX-VIII საუკუნეები

არქეოლოგია