რიტონი

ანოტაცია:

 

რიტონი

თიხა

თბილისი. დიღომი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. VIII-VII საუკუნეები

არქეოლოგია