ანთროპომორფული ფიგურა

ანოტაცია:

ანთროპომორფული ფიგურა

ბრინჯაო

კახეთი. მელაანის სამლოცველო 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ.წ. VIII-VII საუკუნეები

არქეოლოგია