სამაჯურები

ანოტაცია:

სამაჯურები

ბრინჯაო

თიანეთი. ორხევის სამაროვანი 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. XII საუკუნე

არქეოლოგია