რიტონი

ანოტაცია:

რიტონი 

ბრინჯაო

ბორჯომის ხეობა. ბორნიღელეს სამაროვანი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: არქეოლოგია
პერიოდი: ძვ. წ. XV საუკუნე

არქეოლოგია