კავკასიური ბზუალა

ანოტაცია:

რიცხობრივად შემცირებადი სახეობაა. შეტანილია ყოფილ სსრ კავშირის ,,წითელ წიგნში”, როგორც დასაცავი სახეობა. 

რიგი: Coleoptera- ხოჭოები

ოჯახი:Carabidae- ბზუალები

გვარი:Carabus Linnaeus, 1758

სახეობა: Carabus (Procerus) caucasicus Adams, 1817 - კავკასიური ბზუალა

მოპოვების ადგილი: ახალციხე, აბასთუმანი, 19.06.1964

Leg:  ჯამბაზიშვილი.

Det: კრიჟანოვსკი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: XX საუკუნე

ბუნების ისტორია