ირემა ხოჭო

ანოტაცია:

დასავლეთ ხმელთაშუაზღვრული სახეობაა. რიცხობრივად შემცირებადი, შეტანილია ყოფ. სსრ კავშირის ,,წითელ წიგნში", როგორც დასაწავი სახეობა

რიგი: Coleoptera - ხოჭოები

ოჯახი: Lucanidae - რქოვანები

გვარი: Lucanus Scopoli , 1763

სახეობა: Lucanus cervus Linnaeus, 1758 - ირემა ხოჭო

მოპოვების ადგილი: კურტაკი,ბაბრუვსკი,ვორონეჟთან, 10.07.1919,

Leg: გაბრიჩევსკი,

 

Det: ლეჟავა

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: XX საუკუნე

ბუნების ისტორია