იტალიური კალია

ანოტაცია:

მავნებელი სახეობაა, აზიანებს მცენარეთა მწვანე ნარგავებს.

რიგი: სწორფრთიანები - Orthoptera

ოჯახი: Acrididae - კალიასნაირნი

გვარი: Calliptamus Serville 1831

სახეობა: Calliptamus italicus Linnaeus, 1758- იტალიური კალია.

მოპოვების ადგილი: ხულო. 16. 07.1958. 

Leg: ჯამბაზიშვილი

Det: სავენკო

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: XX საუკუნე

ბუნების ისტორია