ბუმბულულვაშიანი ემპუზა

ანოტაცია:

ხმელთაშუაზღვრული სახეობაა, გაქრობის საშიშროების წინაშე მდგომი 

რიგი: Mantodea -ჩოქელასებრნი

ოჯახი: Empusidae - ემპუზები

გვარი: Empusa Illiger, 1798

სახეობა: Empusa pennicornis Pall, 1777 - ბუმბულულვაშიანი ემპუზა.

მოპოვების ადგილი: ახალქალაქის რ-ნი, 07.1906

 

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: XX საუკუნე

ბუნების ისტორია