აღმოსავლეთკავკასიური ჯიხვი ანუ დაღესტნური ჯიხვი

ანოტაცია:

სტატუსი: საერთაშორისო წითელ წიგნში (IUCN) შეტანილია კატეგორიით - "მოწყვლადი" (VU) სახეობა, საქართველოს წითელ წიგნში კი (ელ. ვერსია) ფიგურირებს სტატუსით - "საფრთხეში მყოფი" (EN). ჯიხვის ამ სახეობის საცხოვრებელი მნიშვნელოვან ანთროპოგენურ ზეწოლას განიცდის, ნადირს დიდ ზიანს აყენებენ მონადირეები. 

კლასი: MAMMALIA Linnaeus, 1758-ძუძუმწოვრები

რიგი: Artiodactyla Owen, 1848 -წყვილჩლიქოსნები

ოჯახი: Bovidae Gray, 1821-ღრურქიანები

გვარი: Capra Linnaeus, 1758-თხები

სახეობა: Capra cylindricornis Blyth, 1841 - აღმოსავლეთკავკასიური ჯიხვი ანუ დაღესტნური ჯიხვი

მოპოვებულია ყაზბეგის მთის მახლობლად 1905 წელს. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: XX საუკუნე

ბუნების ისტორია