კავკასიური დომბა

ანოტაცია:

გადაშენებული სახეობა

ქვესახეობა გადაშენებულია კავკასიაში, შეტანილია ყოფ. საბჭოთა კავშირის წითელ წითელ წიგნში. უკანასკნელ წლებში ქვესახეობის აღდგენის მიზნით მიმდინარეობს მისი ჰიბრიდიზაცია. ეს ეგზემპლიარი მოპოვებულია ჩრდილოეთ კავკასიაში ურუშტეკის მიდამოებში 09. 1909.

უკანასკნელი ეგზეპლარი მტაცებლურად ამოწყვეტილია მონადირეების მიერ, ჩვენი საუკუნის დასაწისში. (1919-1927წწ.)

ძუძუმწოვრები

რიგი: Artiodactyla Owen, 1848-წყვილჩლიქოსნები

ოჯახი: Bovidae - Gray, 1821-ღრურქიანები

გვარი: Bison H. Smith, 1827

სახეობა: Bison bonasus caucasicus Turkin et Satunin, 1904 - კავკასიური დომბა

 

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: XX საუკუნე

ბუნების ისტორია