კავკასიური ყვითელა

ანოტაცია:

კავკასიის იშვიათი და ნაკლებად შესწავლილი ენდემია. შეტანილია წითელ წიგნებსა და ნუსხებში. ეროვნული მუზეუმის კოლექციებში კავკასიური ყვითელას სერიული მასალაა დაცული.

ოჯახი: Pieridae

გვარი: Colias Fabricius, 1807

სახეობა: Colias caucasica Staudinger, 1871 - კავკასიური ყვითელა 

ეტიკეტი: Georgia, Gvirgvina,  distr. Borshom, 9.VII. 1914 (Wassilinin leg.)

 

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: XX საუკუნე

ბუნების ისტორია