ნორდმანის აპოლონი, კავკასიური აპოლონი

ანოტაცია:

გამყინვარების პერიოდის რელიქტი და მაღალი მთის ენდემია. შეტანილია წითელ წიგნებსა და ნუსხებში. ეროვნული მუზეუმის კოლექციებში კავკასიური აპოლონის მდიდარი მასალაა დაცული.

ოჯახი: Papilionidae

გვარი: Parnassius Latreille, 1804

სახეობა: Parnassius nordmanni Menetries & Siemaschko, 1850 - ნორდმანის აპოლონი, კავკასიური აპოლონი 

ეტიკეტი: Georgia, Laptari, distr. Svanetia, 6.VIII.1910.

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: XX საუკუნე

ბუნების ისტორია