თაბაშირი

ანოტაცია:

თაბაშირი. (CaSO4·2H2O).

რუსთავი. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ზედა მიოცენი

ბუნების ისტორია