პეგმატიტი

ანოტაცია:

პეგმატიტი

ს. საზანო, ზესტაფონი

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: პერმული

ბუნების ისტორია