პეგმატიტი

ანოტაცია:

პეგმატიტი (ებრაულთა ქვა).

ს. შროშა, ზესტაფონი

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: პერმული

ბუნების ისტორია