ბერილი

ანოტაცია:

ბერილი (Be3Al2(SiO3)6).

ძირულის მასივი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: პალეოზოური

ბუნების ისტორია