პირიტის კრისტალები

ანოტაცია:

პირიტის კრისტალები (FeS2).

შუშა, აზერბაიჯანი.

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ცარცული

ბუნების ისტორია