მალაქიტი აზურიტით

ანოტაცია:

მალაქიტი აზურიტით (Cu2CO3(OH)2) & Cu3(CO3)2(OH)2

ს. საყდრისი, ბოლნისი.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: ცარცული

ბუნების ისტორია