ქვიშაქვის კონკრეციები

ანოტაცია:

ქვიშაქვის კონკრეციები

ყაბარდო, მდ. ყარაჩაი.

გ. რადე და სივერსი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: კაინოზოური

ბუნების ისტორია