ვარდისფერი სელენიტი

ანოტაცია:

ვარდისფერი სელენიტი (CaSO4·2H2O)

გარე კახეთი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ბუნების ისტორია
პერიოდი: მიოცენი

ბუნების ისტორია