მთვარიან ღამეს ცხენოსნები მეტეხთან

ანოტაცია:

"მთვარიან ღამეს ცხენოსნები მეტეხთან"

მოსე თოიძე (1871-1953)

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1915 წელი

ქართული ფერწერა