მზის ჩასვლა

ანოტაცია:

"მზის ჩასვლა"

მოსე თოიძე (1871-1953)

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1932 წელი

ქართული ფერწერა