თბილისის ღამე ქალები ბანზე

ანოტაცია:

"თბილისის ღამე ქალები ბანზე"

მოსე თოიძე (1871-1953)

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1934 წელი

ქართული ფერწერა