ვახტანგ წულუკიძის პორტრეტი

ანოტაცია:

ვახტანგ წულუკიძის პორტრეტი

მოსე თოიძე  (1871-1953)

 

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1951 წელი

ქართული ფერწერა