ბორჯომის მაღაზიები

ანოტაცია:

"ბორჯომის მაღაზიები"

მოსე თოიძე (1871-1953)

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1919 წელი

ქართული ფერწერა