ალექსანდრა ეკატერინე ჭავჭავაძის როლში

ანოტაცია:

"ალექსანდრა ეკატერინე ჭავჭავაძის როლში"

მოსე თოიძე (1871-1953)

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1953 წელი

ქართული ფერწერა