ძველი თბილისი მზის ჩასვლის წინ

ანოტაცია:

"ძველი თბილისი მზის ჩასვლის წინ"

მოსე თოიძე (1871-1953)

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1948 წელი

ქართული ფერწერა