მეტეხის ხედი

ანოტაცია:

"მეტეხის ხედი"

მოსე თოიძე (1871-1953)

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1947 წელი

ქართული ფერწერა