ხევსური გოგო

ანოტაცია:

"ხევსური გოგო"

 უჩა ჯაფარიძე (1906-1988)

მუზეუმი: უ. ჯაფარიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1965 წელი

ქართული ფერწერა