შალვა ამირანაშვილის პორტრეტი

ანოტაცია:

შალვა ამირანაშვილის პორტრეტი

უჩა ჯაფარიძე (1906-1988)

მუზეუმი: უ. ჯაფარიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1976 წელი

ქართული ფერწერა