საყვედური

ანოტაცია:

"საყვედური"

უჩა ჯაფარიძე (1906-1988)

მუზეუმი: უ. ჯაფარიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1948 წელი

ქართული ფერწერა