ქალის პორტრეტი-ცაცა

ანოტაცია:

"ქალის პორტრეტი-ცაცა"

უჩა ჯაფარიძე (1906-1988)

მუზეუმი: უ. ჯაფარიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1943 წელი

ქართული ფერწერა