ნატურმორტი-კალათაში ასკილის ტოტი

ანოტაცია:

"ნატურმორტი-კალათაში ასკილის ტოტი"

უჩა ჯაფარიძე (1906-1988)

მუზეუმი: უ. ჯაფარიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1980 წელი

ქართული ფერწერა