მარგარიტას სძინავს

ანოტაცია:

"მარგარიტას სძინავს"

1941 წელი

მუზეუმი: უ. ჯაფარიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: XX საუკუნე

ქართული ფერწერა