კორნელი კეკელიძის პორტრეტი

ანოტაცია:

კორნელი კეკელიძის პორტრეტი

უჩა ჯაფარიძე (1906-1988)

მუზეუმი: უ. ჯაფარიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: 1960 წელი

ქართული ფერწერა