კოლმეურნე გარიდა

ანოტაცია:

”კოლმეურნე გარიდა” 

უჩა ჯაფარიძე (1906-1988)

მუზეუმი: უ. ჯაფარიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქართული ფერწერა
პერიოდი: XX საუკუნე

ქართული ფერწერა